ENGLISH
MAP

CAVALLINO
HASUMI CORPORATION

5-10-13 Asakusa, Taito-ku, Tokyo
TEL.03-3871-3333
FAX.03-3871-3385
E-MAIL : info@cavallino-cars.com

ake the Ginza line toTAWARAMACHI station.
ASAKUSA station.

Google MAP

Take the Hibiya line to Iriya station.

E-MAIL: info@cavallino-cars.com

HOME